fbpx

Proces montażu instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się w Polsce rosnącym zainteresowaniem. Coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z prądu pochodzącego ze źródła odnawialnej energii, czyli z promieni słonecznych. Każdy potencjalny prosument (czyli użytkownik instalacji produkującej energię), zanim skontaktuje się z firmą zajmującą się montażem instalacji, powinien dogłębnie zapoznać się z tematem fotowoltaiki, rozważyć plusy i minusy tego rozwiązania, dowiedzieć się, co wchodzi w skład instalacji i jaki może być koszt jej założenia oraz jakie korzyści i oszczędność uzyska z użytkowania tego rodzaju źródła energii.

Zanim podejmiesz decyzję

Poznanie opinii innych osób, jak i rozeznanie w ewentualnych zaletach i wadach całej instalacji, to nie wszystko. Dlatego najlepiej skonsultować się z firmą oferującą usługi fotowoltaiczne, porozmawiać z doradcą klienta i dowiedzieć się od osób zajmujących się zawodowo instalacjami o warunkach założenia, możliwościach budynku, na którym potencjalny klient zamierza założyć panele słoneczne, elementach instalacji oraz jej kosztach i ewentualnym dofinansowaniu. Pracownicy ekipy montażowej muszą mieć odpowiednie uprawnienia – na przykład SEP lub UDT, a pracownik wysokościowy pozwolenie na wykonywanie prac na wysokościach. Sam montaż nie trwa długo – w przypadku domu jednorodzinnego zajmuje od jednego do trzech dni.

Potrzebujesz konsultacji z sprawdzoną firmą oferującą usługi fotowoltaiczne?
Porozmawiaj z doradcami klienta Voltu!

Co brane jest pod uwagę, zanim ekipa montażowa przystąpi do prac?

Wszelkie warunki jakie powinny być spełnione, oceniają osoby uprawnione do tego i zajmujące się instalacjami zawodowo. A oceniają przede wszystkim kąt nachylenia dachu i kierunek zadaszenia. Najlepiej montować panele na dachu skierowanym na południe, ponieważ dobre naświetlenie paneli jest gwarancją maksymalnej pracy instalacji, generuje także najwięcej wytworzonej energii. Nie bez znaczenia jest zacienienie miejsca montażu paneli. Idealnie byłoby, gdyby dach nie był zacieniony, tak, aby promienie słoneczne mogły bez żadnych przeszkód padać na panele, a instalacja generować prąd. Ważna jest powierzchnia dachu – im więcej paneli, tym większa ilość energii, z której będzie się później korzystać. Zbadana powinna zostać również wytrzymałość dachu i ścian budynku oraz orientacja w wymaganej wydajności naszej instalacji. Klient powinien otrzymać orientacyjny kosztorys całego przedsięwzięcia. Taki kosztorys obejmuje przede wszystkim : typy i marki paneli słonecznych, inwertera (falownika), systemu montażowego, cenę okablowania i całego montażu instalacji.

Instalacja od podstaw, czyli planowanie systemów solarnych wraz z budową domu

Warto zastanowić się nad własną mikroelektrownią jeszcze na etapie planowania budowy domu. Takie rozwiązanie jest o tyle dobre, że nie trzeba będzie później przebudowywać całej instalacji, tylko już od początku korzystać z energii ze źródła odnawialnego. Pozwoli to na szybsze oszczędności, a przy okazji już na starcie we własnym nowym domu będziemy troszczyć się nie tylko o zapewnienie sobie energii do ogrzewania wody i dogrzewania budynki, ale także o środowisko naturalne. Wybierając więc działkę pod budowę, zwróćmy uwagę na jej zacienienie, obecność wysokich drzew i innych budynków, czyli – na wszystkie elementy, które zacieniając moduły fotowoltaiczne będą powodować zakłócenia w pracy instalacji. Jest to ważne nawet jeśli obiekty mogące przeszkodzić w odbiorze promieni słonecznych znajdują się w pewnej odległości. Kąt nachylenia dachu, jego rodzaj – czyli płaski, dwu- lub jednospadowy, również nie jest bez znaczenia i może znacząco wpłynąć na koszt instalacji.

Warto zastanowić się nad własną mikroelektrownią jeszcze na etapie planowania budowy domu.

Najlepiej, aby moduły PV montowane były na tej części dachu, która skierowana jest na południe. Idealny kąt jego nachylenia powinien wynosić od 20 do 45 stopni. Wtedy zmaksymalizuje się ich pracę, a ilość wytworzonej energii będzie największa. Nie zawsze jednak dach może być skierowany idealnie na południe, a każde odchylenie od tego kierunku świata zmniejszy wydajność paneli. Dopuszczalne odchylenie wynosi do 45 stopni. Wtedy straty w wyprodukowanej energii to około 5 do 10 procent. Natomiast montowanie paneli na połaci dachu skierowanej na wschód lub zachód (jeżeli dach nie ma połaci na stronę południową) to strata energii rzędu 15-25 procent.

Warto wiedzieć, że zwykły dom jednorodzinny zużywa około 3000 – 6000 kWh w ciągu roku. Jeżeli jesteśmy nabywcami gotowego już budynku, który był eksploatowany przez kilka lat, możemy zapoznać się z zestawieniem zużycia energii u jej dotychczasowego sprzedawcy i na tej podstawie określić prawdopodobne zapotrzebowanie na energię.

Poszczególne części instalacji i ich montaż

Sam proces montażu instalacji jest bardzo ważny, ponieważ tylko dobrze wykonany może wpłynąć na maksymalną wydajność pracy poszczególnych elementów. Dlatego lepiej zwrócić się z tym do profesjonalistów, niż próbować samemu zakładać instalację.

Instalacja obejmuje:

  • panele
  • inwerter czyli falownik
  • licznik dwukierunkowy
  • okablowanie
  • systemy mocujące
  • (opcjonalnie) akumulator.

Najważniejszym elementem są oczywiście panele. Składają się z ogniw krzemowych i to one konwertują energię pochodzącą ze słońca w prąd stały. Ilość paneli w instalacji zależy od indywidualnych potrzeb klienta, średnio potrzeba ich około 15 sztuk. Jednak nie zawsze dysponujemy taką ilością miejsca, żeby bez problemu pomieścić tyle paneli. W takim przypadku można zastosować wysokowydajne panele fotowoltaiczne.

Fotowoltaika zamontowana na dachu spadzistym
Podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznej są odpowiednio dobrane panele.

Kolejną ważną częścią instalacji solarnej jest inwerter, czyli falownik. To do niego trafia prąd stały z paneli słonecznych, a następnie przekształcany jest w prąd zmienny, który obecny będzie w gniazdkach w naszym domu. Inwerter jest bardzo ważny i dlatego musimy pamiętać o tym, że jego wydajność jest krótsza niż paneli, ponieważ nagrzewa się on do wysokiej temperatury. Zwykle gwarancja na inwertery wynosi około 5- 10 lat, podczas gdy na panele słoneczne około 25 lat. Warto zapoznać się z tematem mikroinwerterów, ponieważ nie zawsze nasz dom znajduje się w okolicy idealnie dostosowanej do pobierania energii z promieni i jeśli częściowo budynek jest zacieniony, instalacja nie ma takiej wydajności pracy. Mikroinwertery mogą być rozwiązaniem dla mało idealnej lokalizacji. Jest ich tyle samo, co paneli, przez co każdy panel pracuje osobno. Oczywiście to rozwiązanie generuje wyższe koszty instalacji. Inwerter powinien być przymocowany do ściany i nie znajdować się zbyt daleko od paneli i skrzynki z bezpiecznikami. Panele solarne są montowane szeregowo, kable od paneli prowadzone są na zewnątrz domu, wymagają więc dobrej izolacji. Kolejne przewody idą od falownika do licznika prądu, przewodząc prąd do skrzynki, a następnie do urządzeń domowych oraz z powrotem do sieci.

Kolorowe inwertery fotowoltaiczne na szarej ścianie
Inwerter (tj. falownik) jest niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej – to on zmienia w niej prąd stały na prąd zmienny.

Podsumowując, montaż składa się z kilku etapów i każdy z nich jest konieczny do tego, by instalacja działała bez zarzutu i pracowała wydajnie. Dlatego po wykonaniu odpowiednich badań i pomiarów odbywa się montaż konstrukcji nośnej (montaż systemu mocującego). Następnym krokiem jest montaż paneli solarnych. Potem kolejno : zainstalowanie falownika, podłączenie okablowania, podłączenie instalacji do sieci. Na koniec kontrola i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

/**/